loebeskade.dk ondt i foden

En forstuvet ankel

Du har sikkert selv oplevet det. Der sker noget uventet, og pludselig ligger du på jorden fordi du vred rundt på foden. En forstuvet ankel er en hyppig årsag til smerter og noget mange sportsaktive på et givent tidspunkt vil opleve. I dette indlæg vil vi gøre dig klogere på mekanismerne bag en forstuvet ankel. Vi vil uddybe, hvordan du bør behandle det, og hvilke forskellige faser, der bør indgå i behandlingen. Har du spørgsmål til din egen skade, eller vil du vide mere omkring en forstuvet ankel, er du velkommen til at kontakte vores løbeeksperter via e-mail formularen i bunden af dette indlæg eller på siden kontakt os.

Dette indlæg indeholder følgende:
Hvad er en forstuvet ankel?
Hvad er symptomerne?
Hvordan opstår en forstuvet ankel?
Hvordan behandles en forstuvet ankel?
Hvor lang tid tager en forstuvet ankel?
Gode øvelser – se videoøvelser

Hvad er en forstuvet ankel?

Når man er udsat for, at ens fod vrider rundt, kan der ske en skade på ens ledbånd omkring ankelleddet. Det er mest hyppigt, at anklen vrider rundt på ydersiden frem for på indersiden. Af den årsag vil dette indlæg omhandle vridtraumer på ydersiden af anklen. På ydersiden af ankelleddet har vi et ledbånd (det anteriore talofibulare ligament), hvilket typisk er det ledbånd, som beskadiges ved et vrid i foden. Når man vrider rundt, kan ledbåndet beskadiges på forskellige måder. Der kan ske en forstrækning af ledbåndet, en delvis eller hel overrivning, og er det et slemt vrid, kan der ske et knoglebrud. Jo slemmere skade der er sket på ledbåndet, jo længere vil genoptræningsforløbet være. Det er vigtigt at få undersøgt ens ankel efter et vridtraume, så skadens omfang kan vurderes og den rette vejledning og behandling kan igangsættes, så tidligt som muligt. Det er kun i cirka 15% af alle vridtraumer, at der ses et knoglebrud, men det er stadig vigtigt at få undersøgt, om der skulle være et brud.

Forstuvet ankel loebeskade

Hvad er symptomerne?

Kort efter, at der er sket et vridtraume, vil man opleve en voldsom hævelse af området omkring ydersiden af anklen. Det vil være smertefuldt at belaste på anklen dagene efter, når man eksempelvis er gående eller stående. Typisk kan man opleve, at anklen bliver misfarvet dagene efter man vred rundt. Typisk vil man opleve en dunkende fornemmelse i anklen, og det vil være smertefuldt at trykke omkring ydersiden af anklen.
Når man forstuver sin ankel, kan der ske skade på flere forskellige ledbånd omkring anklen. Det mest hyppige ledbånd, som tager skade, er det anterior talufibulare ligament (se ovenstående figur). Skadens omfang og om der skulle være sket skade på andre strukturer kan bekræftes ved hjælp af en ultralydsscanning. En sådan scanning kan du få foretaget hos LøberLab, hvor du på den baggrund kan få det bedste bud på skadens omfang og den rette behandling.  

Hvordan opstår en forstuvet ankel?

Som nævnt tidligere forstuver man typisk sin ankel ved at vride om på ydersiden af foden. Sådanne vrid kan opstå ved pludselige ændringer af underlaget, retningsskift eller traumer (eksempelvis en tackling i fodbold). Man er særligt udsat for vrid omkring anklen, når man er udmattet eksempelvis på de sidste kilometer af ens løbetur. Løber man i ujævnt terræn som sand eller skovbund, er der også en øget risiko for pludselige ændringer i underlaget, der kan forårsage, at man vrider rundt. Har man tidligere vredet rundt på sin ankel vil dette også øge risikoen for fremtidige vridtraumer, især hvis man ikke har lavet den nødvendige genoptræning.

Hvordan behandles en forstuvet ankel?

Behandlingen af en forstuvet ankel kan deles op i to faser. I den første fase (akutte fase), fokuserer behandlingen på at reducere hævelsen mest muligt. Her bør man følge nogle enkle retningslinjer, som mindsker hævelsen. Man bør beskytte det beskadigede område, hæve legemsdelen over hjertehøjde, undgå NSAID-præparater som Ipren og Iboprofen (da de forringer helingsprocessen) og påføre kompression omkring området. Du kan læse mere omkring disse behandlingsprincipper i et uddybende indlæg her. Denne fase af behandlingen står på de første par dage, hvorefter man bør gå videre til næste fase. 

I den efterfølgende behandling handler det først om at få øget blodcirkulation til området omkring anklen. Øget blodcirkulation er med til at fremskynde helingsprocessen af vævet og dermed nedsætte smerter og øge funktionsniveauet. Igennem hele genoptræningsforløbet skal man gradvist øge belastningen af strukturerne omkring anklen. Dette skal gøres på en hensigtsmæssig måde, hvor man konstant finder en passende belastning til anklens tilstand. På den måde får strukturerne omkring anklen den fornødne tid til at hele og samtidig blive stærkere. Det er vigtigt for et succesfuldt genoptræningsforløb, at man gradvist øger belastningen gennem specifikke træningsøvelser, men også gennem aktiviteter som eksempelvis løb.

Hvor lang tid tager en forstuvet ankel?

Det kan være svært at sige præcist, hvor mange uger en forstuvet ankel tager om at hele. Det afhænger altid af skadens omfang og individuelle faktorer som tidligere træningstilstand, skadeshistorik, alder, mm. Er det en mild forstuvet ankel, vil nogle opleve allerede at kunne løbe efter 1-2 uger. Er det modsat en slemmere forstuvning kan man opleve, at der kan gå flere måneder, før man er tilbage til løb. 

Gode øvelser!

De bedste øvelser for en forstuvet ankel vil variere i forhold til, hvor i dit forløb du befinder dig. Det er derfor ikke muligt at opstille “de bedste øvelser” for en forstuvet ankel, da øvelserne bør ændre sig i ens forløb i takt med, at strukturerne omkring anklen bliver stærkere. Nedenfor har vi fundet nogle gode øvelser til en forstuvet ankel, som kan være relevante at inddrage på forskellige tidspunkter i ens genoptræning. Det er vigtigt at slå fast, at disse øvelser IKKE er de bedste for alle, men blot er eksempler på relevante øvelser.

13 + 15 =

Referencer

(1) Kerkhoffs, GM, et al. (2012). Diagnosis, treatment and prevention of ankle sprains: an evidence-based clinical guideline. 

(2)  Fong, D, et al. (2009). Understanding acute ankle ligamentous sprain injury in sports.

(3) Doherty C, Bleakley C, Delahunt E, et al. (2017). Treatment and prevention of acute and recurrent ankle sprain: An overview of systematic reviews with meta-analysis.

(4)  Dubois, B., Esculier, JF. (2020). Soft-tissue injuries simply need PEACE and LOVE.