loebeskade.dk ondt i hoften

Ondt i lysken

Mange løbere oplever på et givent tidspunkt i deres løbekarriere at få ondt i lysken både under og/eller efter løb. I dette indlæg gør vi dig klogere på, hvad en adduktor tendinopati er for noget, da denne type skade er en hyppig årsag til lyskesmerter indenfor løb. I indlægget vil vi forklare, hvordan en adduktor tendinopai opstår, hvad de typiske symptomer er, og hvordan skaden bør behandles. Er du efter, at du har læst dette indlæg, fortsat i tvivl omkring årsagen til, at du har ondt i lysken, kan du skrive til vores løbeeksperter via e-mail formularen i bunden af dette indlæg eller igennem LøberLab.dk.

Dette indlæg indeholder følgende:
Hvad er en adduktor tendinopati?
Hvem får typisk ondt i lysken grundet en adduktor tendinopati?
Hvordan føles en adduktor tendinopati?
Hvordan opstår en adduktor tendinopati?
Hvordan behandles en adduktor tendinopati?
Gode øvelser for ondt i lysken – se videoøvelser

Hvad er en adduktor tendinopati?

På indersiden af hoften har vi en muskelgruppe (adduktor muskelgruppen), hvor samtlige muskler har til fælles at kunne lave en indadføring af hoften. En adduktor tendinopati er det, man indenfor fagsprog, kalder for en overuse-skade. En overuse-skade er en form for overbelastningsskade, hvor det i dette tilfælde er en overbelastning af adduktor-muskulaturen. Grundet overbelastning skabes der en irritationstilstand omkring senerne for de enkelte muskler i denne muskelgruppe. Musklernes hæfte er oppe omkring lysken, hvilket kan resultere i lyskesmerter grundet irritation i dette område.

Ondt i lysken - loebeskade

Hvem får typisk ondt i lysken grundet en adduktor tendinopati?

En adduktor tendinopati ses typisk hos idrætsaktive, som dyrker en sport, hvor der indgår mange retningsskift og højintens løb. Eksempler på dette kan være idrætsgrene som fodbold, ishockey og håndbold. Indenfor løb er det især hyppigt hos løbere, som har mange træningspas med intervaller af spurt.

Hvordan føles en adduktor tendinopati?

Typisk vil man opleve smerter helt inde omkring lysken, som i nogle tilfælde kan føles som en strålende smerte længere ned i låret. Det vil typisk være smertefuldt at trykke inde omkring lysken, og hvis man sætter lyske-muskulaturen på stræk. Derudover vil kendt smerte provokeres ved aktiviteter, som aktiverer lyske-muskulaturen (eksempelvis løb, spark, trappegang, mm).

Hvordan opstår en adduktor tendinopati?

En adduktor tendinopati er som sagt en overuse-skade. Dette betyder, at skadens opståen skal findes i, at lyskens muskulatur gentagne gange over tid er blevet påført en større belastning end muskulaturens og senernes kapacitet har kunne klare. Man behøver ikke nødvendigvis at have øget eller ændret på sin træningsmængde for at få en overuse-skade. Faktorer som øget stressniveau, inaktivitet, nedsat søvn, dårlig kost, mm kan medvirke til at vævets kapacitet falder. Er vævets kapacitet faldet eksempelvis grundet ovenstående, kan ens normale træningsmængde godt medføre en overbelastningsskade.

Det ulige forhold mellem belastning og kapacitet kan også skyldes ændringer i træningsmængde, løbeterræn, løbesko, løbestil, mm, som alle er faktorer, der kan ændre/øge belastningen. Spurt og retningsskift er eksempler på aktiviteter, som sætter store krav til lyskens strukturer og dets kapacitet. Er man som løber begyndt at implementere sådanne aktiviteter i sin løbetræning, kan dette blandt andet være årsagen til, at man får ondt i lysken grundet en adduktor tendinopati. Vil du vide mere omkring belastning, kapacitet og overbelastningsskader generelt, kan du læse dette uddybende indlæg.  

Hvordan behandles en adduktor tendinopati?

I behandlingen af en adduktor tendinopati handler det om at tilpasse belastningen af lyskens muskulatur og sener, så det passer til vævets kapacitet. Når man har fundet en passende belastning, vil man gradvist igennem ens genoptræning øge belastningen, så strukturerne omkring lysken bliver stærkere. Sideløbende med denne justering af belastningen vil man igangsætte relevante øvelser for at øge kapaciteten af vævet. Man vil aldrig opfordre til en total pause fra fysisk aktivitet, hvis man har pådraget sig en adduktor tendinopati. Ens løbetræning skal også være en del af genoptræningen, hvor det blot skal tilpasses vævets nuværende kapacitet.

Gode øvelser for ondt i lysken – se videoøvelser

Det vil være relevant at implementere øvelser, der belaster lyskens muskulatur i ens genoptræning. Det er desværre ikke muligt at opstille den/de “bedste øvelser”, når du har ondt i lysken grundet en adduktor tendinopati. Øvelserne skal ALTID tilpasses den enkeltes nuværende niveau og præferencer og gradvist gøres sværere igennem forløbet. Vi viser nedenunder eksempler på øvelser, som kan være relevante i ens genoptræning. Igen er det vigtigt at slå fast, at det blot er eksempler på relevante øvelser og ikke en opskrift på den bedste fremgangsmåde for alle.

5 + 12 =

Referencer
1. Thorborg, K, et al. (2018). Clinical examination, diagnostic imaging and testing of athletes with groin pain: An evidence-based approach to effective management. Journal of orthopaedic & sports physical therapy 48, 239-249
2. Scott, A et al. (2013). Sports and exercise-related tendinopathies: a review of selected topical issues by participants of the second International Scientific Tendinopathy Symposium (ISTS) Vancouver 2012.
3.  Rio, E., et al. (2016). Changing the Way we Think About Tendon Rehabilitation A Narrative Review Br J Sports Med. 2016;50(4):209-215.