loebeskade.dk ondt i hoften

Ondt på forsiden af hoften

Smerter på forsiden af hoften er et hyppigt symptom hos idrætsaktive og særligt løbere. En typisk årsag til, at du som løber har ondt på forsiden af hoften, er det man kalder for en hoftebøjer tendinopati. I dette indlæg vil vi gøre dig klogere på, hvad en hoftebøjer tendinopati er for noget, og hvordan det bør behandles. Derudover vil vi redegøre for typiske symptomer, så du selv kan vurdere, om en hoftebøjer tendinopati kunne være årsagen til, at du har ondt på forsiden af hoften. Har du behov for svar på yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores løbeeksperter via formularen i bunden af dette indlæg eller igennem LøberLab.dk.

Dette indlæg indeholder følgende:
Hvad er en hoftebøjer tendinopati?
Hvem oplever typisk at have ondt på forsiden af hoften grundet en hoftebøjer tendinopati?
Hvordan føles en hoftebøjer tendinopati?
Hvordan opstår en hoftebøjer tendinopati?
Hvordan behandles en hoftebøjer tendinopati?
Gode øvelser, hvis du har ondt på forsiden af hoften – se videøvelser

Hvad er en hoftebøjer tendinopati?

På forsiden af hoften har vi muskulatur, som blandt andet har den funktion at kunne bøje hoften. De muskler, som bedst kan bøje hoften er m. Iliopsoas og m. Rectus femoris. En hoftebøjer tendinopati er det man inden for fagsprog kalder for en overuse-skade. En overuse-skade er en form for overbelastningsskade, hvor det i dette tilfælde er en overbelastning af muskulaturen, der kan bøje hoften. Når der sker en overbelastning dannes der en irritationstilstand omkring de overbelastede strukturer. Denne irritationstilstand medfører en øget følsomhed omkring dette område, hvilket kan resultere i smerter på forsiden af hoften.

Ondt-paa-forsiden-af-hoften-loebeskade

Hvem oplever typisk at have ondt på forsiden af hoften grundet en hoftebøjer tendinopati?

En hoftebøjer tendinopati ses hyppigt hos løbere, der ofte har træningspas med mange højdemeter. Derudover ses en hofte tendinopati typisk inden for sportsgrene som eksempelvis fodbold og ishockey, hvor hoftebøjer muskulaturen udsættes for en stor belastning.

Hvordan føles en hoftebøjer tendinopati?

Man vil opleve smerter på forsiden af låret, som oftest er lokale (man kan pege på et specifikt sted, hvor det gør ondt). Smerterne kan dog også være mere diffuse og dermed spredt til et større område. Typisk kan trappegang eller gang op ad en stigning fremprovokere symptomer. Der fremprovokeres typisk smerte ved tryk omkring hoften og lysken, og hvis man udspænder hoftebøjer muskulaturen.

Hvordan opstår en hoftebøjer tendinopati?

En hoftebøjer tendinopati er som sagt en overuse-skade. Dette betyder, at årsagen til skadens opståen skal findes i, at hoftebøjerens muskulatur gentagne gange over tid er blevet påført en større belastning end muskulaturens kapacitet. Der kan være mange årsager til, at belastningen har været større end kapaciteten. Både faktorer, som kan sænke kapaciteten (inaktivitet, øget stressniveau, nedsat søvn, dårligt kost, mm) kan spille en rolle, samt faktorer, der kan øge/ændre på belastningen (øget træningsmængde, ny træningsform, løbeterræn, sko, mm). Eksempelvis sættes der store krav til hoftebøjerens muskulatur ved løb op ad bakke samt hurtigt intervalløb. Er dette pludseligt blevet en del af ens træning, kan det være en medvirkende årsag til, at belastningen på hoftebøjerens muskulatur har oversteget kapaciteten. Du kan læse mere omkring belastning og kapacitet i dette indlæg.

Hvordan behandles en hoftebøjer tendinopati?

I behandlingen handler det om at få tilpasset belastningen på hoftebøjerens muskulatur, så det passer til vævets nuværende kapacitet. Når man har fundet en passende belastning, vil man gradvist herefter øge belastningen gennem aktiviteter, som eksempelvis kunne være løb. Sideløbende med denne gradvise forøgelse af belastningen, vil man igangsætte relevante styrkeøvelser for at øge kapaciteten hos hoftebøjer muskulaturen. Man vil aldrig opfordre til en total pause fra fysisk aktivitet og løb ved en hoftebøjer tendinopati. En pause vil mindske kapaciteten af vævet unødvendigt meget og er derfor ikke hensigtsmæssigt. Ens løb skal blot modificeres, så man belaster i et passende omfang i forhold til ens nuværende situation.

Gode øvelser, hvis du har ondt på forsiden af hoften.

Det er ikke muligt at opstille den “bedste øvelse”, som vil være gældende for alle, som har ondt på forsiden af hoften grundet en hoftebøjer tendinopati. Ens øvelser skal altid tilpasses, så de passer til den enkeltes niveau og præferencer. Nedenunder giver vi eksempler på øvelser, som kan være relevante i genoptræningen af en hoftebøjer tendinopati. Husk på, at nedenstående blot er eksempler på relevante øvelser og ikke nødvendigvis øvelser, som vil være bedst for alle med en hoftebøjer tendinopati.

10 + 11 =

Referencer

(1) Thorborg, K, et al. (2018). Clinical examination, diagnostic imaging and testing of athletes with groin pain: An evidence-based approach to effective managemen. Journal of orthopaedic & sports physical therapy 48, 239-249.

(2)  Brukner, P. & Khan, K. Brukner and Khan’s clinical sports medicin. Volume 1: Injuries. (McGraw-Hill Education (Australia), 2016)