loebeskade.dk ondt i hoften

Ondt på ydersiden af hoften

Mange løbere oplever at have ondt på ydersiden af hoften både under og/efter løb. En hyppig årsag til smerter omkring hoften er det man kalder for en gluteal tendinopati. I dette indlæg vil du blive klogere på, hvad gluteal tendinopati er for noget, hvordan det opstår, og hvorfor det kan resultere i, at man får ondt på ydersiden af hoften. Når du har læst dette indlæg, skulle du gerne være blevet klogere på om gluteal tendinopati er årsagen til dine hoftesmerter, og hvad den bedste behandling er. Har du nogen spørgsmål efterfølgende, må du endelig kontakte vores løbeeksperter via formularen i bunden af dette indlæg eller igennem LøberLab.dk.

Dette indlæg indeholder følgende:
Hvad er en gluteal tendinopati?
Hvem får typisk ondt på ydersiden af hoften grundet en gluteal tendinopati?
Hvordan føles en gluteal tendinopati?
Hvordan opstår en gluteal tendinopati?
Hvordan behandles en gluteal tendinopati?
Gode øvelser, når man har ondt på ydersiden af hoften – se videøvelser.

Hvad er en gluteal tendinopati?

På ydersiden af hoften har vi to muskler ved navn gluteus medius og minimus. Disse muskler har funktion over hoften, hvor de især er meget aktive under løb. De to muskler hæfter det samme sted på ydersiden af hoften i form af en fælles sene. En gluteal tendinopati er det man indenfor fagsprog kalder for en overuse-skade, hvilket er en form for overbelastningsskade. Grundet overbelastning skabes en irritationstilstand omkring de førnævnte muskler og den sene de går ud i, hvilket resulterer i smerter. I afsnittet “hvordan opstår gluteal tendinopati” uddybes, hvad årsagen til denne overbelastning kan være.

Ondt på ydersiden af hoften loebeskade

Hvem får typisk ondt på ydersiden af hoften grundet en gluteal tendinopati?

Flere kvinder end mænd rammes af en gluteal tendinopati. Derudover er det en hyppig skade hos folk over 40 år og langdistanceløbere. En gluteal tendinopati er en af de hyppigste overbelastningsskader i benene(1). 

Hvordan føles en gluteal tendinopati?

Man vil ofte føle en smerte på ydersiden af hoften, som vil starte helt oppe ved hoftekammen. Nogle oplever også udstrålende smerter lidt længere ned på ydersiden af låret. Typisk gør det ondt at trykke på ydersiden af hoften, og hvis man ligger på siden. Derudover kan man typisk opleve smerter ved trappegang, når man går ned i hug, hvis man sidder med benene over kors, når man står på et ben eller stiger ind og ud af bilen. 

Hvordan opstår en gluteal tendinopati?

En gluteal tendinopati er som nævnt tidligere en overuse-skade. Skader af denne type opstår, når væv i vores krop gentagne gange over tid udsættes for en større belastning, end hvad vævets kapacitet kan klare. Ved en gluteal tendinopati skal årsagen til ens smerter altså findes i et ulige forhold imellem den belastning, man har påført muskulaturen og senen på siden af hoften og kapaciteten hos disse strukturer.

Årsagen til det ulige forhold mellem belastning og kapacitet kan både skyldes faktorer, som har øget/ændret belastningen af senen, men også faktorer, der kan mindske kapaciteten. Faktorer som nedsat søvn, øget stressniveau, inaktivitet, mm. kan være med til at mindske kapaciteten i senen. Kigger vi på belastningen kan faktorer som sko, underlag, terræn, træningsmængde, mm. ændre og øge belastningen af senen på siden af hoften. Alle ovenstående faktorer er relevante at have med i sine overvejelser, når man skal finde frem til, hvad årsagen har været til det ens overbelastning. Du kan læse mere omkring belastning og kapacitet i dette indlæg.  

Hvordan behandles en gluteal tendinopati?

I behandlingen af en gluteal tendinopati handler det om at tilpasse belastningen af senen på ydersiden af hoften. Dette kan man gøre ved forskellige tiltag som eksempelvis at ændre på ens træningsmængde, løbestil, terræn, mm., så belastningen på vævet tilpasses til vævets nuværende kapacitet. Sideløbende med, at man tilpasser belastningen, vil man forsøge at øge kapaciteten af senen ved at igangsætte relevante styrkeøvelser. Er det eksempelvis løberen, der har fået en gluteal tendinopati, vil man i de fleste tilfælde ikke opfordre til en total pause fra løb. Det handler om at tilpasse sit løb, så belastningen af senen er passende for senens nuværende kapacitet og derefter gradvis øge belastningen. 

Gode øvelser, når man har ondt på ydersiden af hoften.

Øvelser som belaster muskulaturen og senen på siden af hoften er relevante at implementere i et genoptræningsforløb af en gluteal tendinopati. Det er ikke muligt at nævne “de bedste øvelser” for en gluteal tendinopati, som vil være gældende for alle. Det handler ALTID om at tilpasse øvelserne til den enkeltes niveau og præferencer. Nedenfor viser vi eksempler på gode øvelser til en gluteal tendinopati. Igen er det vigtigt at slå fast, at disse øvelser ikke er de bedste for alle, men blot er eksempler på relevante øvelser.

10 + 7 =

Referencer

(1) Grimaldi, A., et al (2015). Gluteal Tendinopathy: A Review of Mechanisms, Assessment and Management.

(2)  Grimaldi A, Fearon, A. (2015). Gluteal Tendinopathy: Integrating Pathomechanics and Clinical Features in Its Management.

(3) Brukner, P. & Khan, K. Brukner and Khan’s clinical sports medicin. Volume 1: Injuries. (McGraw-Hill Education (Australia), 2016)