loebeskade.dk ondt i underbenet

Skinnebensbetændelse

I dette indlæg vil vi gøre dig klogere på skinnebensbetændelse, hvilket er en hyppig skade indenfor især løb. Du vil blive klogere på, hvordan det føles at have skinnebensbetændelse, og hvordan det opstår. Forhåbentlig vil du efter, at du har læst indlægget være klar over om skinnebensbetændelse er årsagen til dine smerter i underbenet. Har du behov for at få svar på flere spørgsmål omkring skinnebensbetændelse, er du meget velkommen til at kontakte vores løbeeksperter via e-mail formularen i bunden af dette indlæg eller på siden Kontakt os.

Dette indlæg indeholder følgende:
Hvad er skinnebensbetændelse?
Hvad er symptomerne?
Hvordan opstår skinnebensbetændelse?
Hvordan behandles skinnebensbettændelse?
Gode øvelser – se videoøvelser

Hvad er skinnebensbetændelse?

Skinnebensbetændelse er det man kalder for en overuse-skade, hvilket er en form for overbelastningsskade. Årsagen til smerternes opståen skal findes i et uhensigtsmæssigt forhold mellem vævets kapacitet, og den belastning vævet er blevet påført. Når kroppen skal tilpasse sig og blive stærkere, skal der være et sundt forhold mellem den belastning vævet påføres og vævets kapacitet. Er belastningen for stor i forhold til vævets kapacitet, kan der opstå skader. Ved skinnebensbetændelse er muskulaturen i skinnebenet blevet påført en større belastning over tid, end det har haft kapacitet til og dermed opstår smerterne.  

Skinnebensbetændelse kan både forekomme på ydersiden og på indersiden af skinnebenet. Det er mest hyppigt med skinnebensbetændelse på indersiden, hvor smerterne er lokaliseret i det område af skinnebenet. Har du ondt i skinnebenet, kan der være andre årsager end skinnebensbetændelse. Som eksempel kan nævnes kompartmentsyndrom, tibial stress fraktur, dyb venetrombose, mm. Det er derfor vigtigt at få en grundig undersøgelse af sine smerter, så man får igangsat den korrekte behandling.

Hvad er symptomerne?

Et typisk symptom på skinnebensbetændelse er smerter ved tryk ned langs underbensknoglen tibia. Man kan som sagt både få skinnebensbetændelse på ydersiden og indersiden af skinnebenet (smerternes lokation er vist på billedet nedenunder). Man skelner de to typer af skinnebensbetændelse fra hinanden ud fra smertens lokation, samt hvilke bevægelser der kan fremprovokere kendt smerte. Man vil typisk opleve smerter under aktivitet. De fleste oplever derudover igangsætningssmerter i forbindelse med gang eller løb. Typisk kan man opleve smerter i store dele af døgnet, hvis man har døjet med skinnebensbetændelse længe og det er blevet værre og værre. En anden mulig årsag til smerter omkring skinnebenet i forbindelse med løb, kan være compartmantsyndrom. Ved dette syndrom er symptomerne dog en smule anderledes, hvilket du kan læse mere om her.  

Skinnebensbetaendelse loebeskade

Hvordan opstår skinnebensbetændelse?

Som nævnt tidligere er skinnebensbetændelse en overuse-skade. Dermed skal årsagen til ens smerter findes i et misforhold imellem den belastning man har påført vævet omkring skinnebenet og vævets kapacitet. 

Det kan skyldes flere forskellige faktorer, at belastningen har været større end vævets kapacitet. Årsagen kan både findes i faktorer, som har reduceret vævets kapacitet eller faktorer, der har ændret på belastningen af vævet. Relevante faktorer, der kan have ændret på belastningen er træningsmængde, terræn, underlag, intensitet, sko eller andet. Kigger man på vævets kapacitet er der mange faktorer, der kan spille ind. Kapacitet er en dynamisk størrelse, der varierer fra dag til dag. Kapaciteten afhænger blandt andet af stressniveau, kost, søvn, mm. Har man derfor været stresset i en periode, kan sådan en faktor eksempelvis nedsætte vævets kapacitet og øge risikoen for udvikling af skader. Vil du vide mere om belastning, kapacitet og udvikling af skader, kan du læse et uddybende indlæg her. 

Hvordan behandles skinnebensbettændelse?

Under et behandlingsforløb af skinnebensbetændelse handler det om at få et positivt samspil mellem, den belastning man påfører vævet og dets kapacitet. Det handler hele tiden om at tilpasse belastningen, så den ikke overstiger vævets kapacitet igennem forløbet. Sideløbende med dette forsøger man at øge vævets kapacitet, hvilket eksempelvis kan gøres gennem relevant træning. Genoptræningsplanen skal være tilpasset den enkelte. Planen skal være tilrettelagt, så den enkelte kan være så aktiv som muligt, uden at aktiviteterne provokerer symptomerne hos individet yderligere. Den relevante træning man igangsætter skal passe til den enkeltes niveau og præferencer. Man vil løbende igennem forløbet øge træningsmængden på en hensigtsmæssig måde samtidig med, at man øger belastningen/sværhedsgraden i ens træningsøvelser. Træningen går på at styrke relevant muskulatur, hvilket har til formål at gøre det pågældende væv stærkt nok til at kunne klare den symptomgivende aktivitet. Ønsker du professionel hjælp til at komme over din skinnebensbetændelse, kan LøberLab i Aarhus hjælpe dig!

Gode øvelser!

Det er ikke muligt at pege på “de bedste øvelser” for skinnebensbetændelse. Det vil altid være individuelt, hvilke øvelser, som passer bedst til den enkeltes præferencer og niveau. Nedenunder vises eksempler på relevante øvelser i behandlingen af skinnebensbetændelse. Øvelserne har til formål at styrke relevant muskulatur, hvis man har pådraget sig skinnebensbetændelse. Igen er det vigtigt at slå fast, at øvelserne IKKE nødvendigvis er de bedste for alle. Videoen til venstre er et eksempel på en relevant øvelse, hvis man har skinnebensbetændelse på indersiden af skinnebenet. Har man smerter på ydersiden af skinnebenet kan øvelsen til højre være relevant at udføre. 

6 + 2 =

Referencer

(1) Couture CJ, Karlson KA. (2002). Tibial stress injuries: Decisive diagnosis and treatment of “shin splints.” Physician and Sportsmedicine.

(2)  Fullem BW. (2015). Overuse lower extremity injuries in sports.

(3) Rajasekaran S, Finnoff JT. (2016). Exertional Leg Pain. Phys Med Rehabil Clin N Am.